مقاوم سازی تیر بتنی در برابر خیز غیر مجاز با نوار کربنی-خزرشهر
اردیبهشت 19, 1397
پروژه تاریخی لاله زار
اردیبهشت 19, 1397
پروژه تاریخی لاله زار
اردیبهشت 19, 1397
مقاوم سازی تیر بتنی در برابر خیز غیر مجاز با نوار کربنی-خزرشهر
اردیبهشت 19, 1397

تقویت بازشو با FRP- هتل مارینا قشم

کارفرما در پروژه هتل مارینا به دلیل تغییرات معماری اقدام به برش قسمتی از دال بتنی با استفاده از دستگاه کرگیر کرد. لازم به ذکر است که ایجاد OPENING در دال بتنی با سیم الماسه و تخریب با کمپرسور هم انجام می شود که روش تخریب پیشنهاد نمی شود. به دلیل قطع آرماتور در این پروسه عملیات مقاوم سازی با استفاده از ورق های کربنی FRP انجام شد.