پروژه مسکونی لوکس الهیه
پروژه مسکونی لوکس الهیه
می 16, 2018
پروژه فرهنگی تجاری آقای جابری انصاری
پروژه فرهنگی تجاری آقای جابری انصاری
می 15, 2018

پروژه مسکونی لوکس ولنجک

مجتمع فرهنگي تجاري كانون اسلامي انصار به دليل تغيير كاربري تحت عمليات تقويت سازه قرار گرفت. اولین تجربه شرکت فومن شیمی در ساخت مجموعه مسکونی متـاسفانه با مشکلاتی همراه شد. دال های بتنی این پروژه از نوع پیش تنیده می باشد که به دلیل عدم اجرای مناسب دچار خیز و ترک خوردگی بسیار زیادی شده بود. انتخاب ما ترکیب روش فلزی و FRP برای تقویت دال بتنی پیش تنیده موجود بوده است.