پروژه فرهنگی تجاری آقای جابری انصاری
پروژه فرهنگی تجاری آقای جابری انصاری
می 15, 2018

پروژه تاریخی لاله زار

منزل اتحاد نام ساختمانی با ارزش تاریخی متعلق به سازمان زیباسازی شهرداری تهران می باشد. مرمت، تقویت و بازسازی این ساختمان در سال۱۳۹۶در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. استفاده از الیاف شیشه GFRP به منظور افزایش شکل پذیری دیوارهای آجری باربر، به عنوان روش ما برای تقویت سازه موجود انتخاب شد.