مقاوم سازی بیمارستان فرقانی قم
جولای 9, 2018
مقاوم سازی کارخانه نان پردیس
مقاوم سازی کارخانه نان صنعتی پردیس
جولای 9, 2018

مقاوم سازی پروژه بوستان پاسداران

با توجه به وضعیت موجود سازه و درخواست کارفرما مبنی بر اجرای سازه فولادی از تراز سوم به بعد ، اضافه کردن دیوار برشی به سازه موجود و تقویت توسط الیاف کربن به عنوان بهترین راهکار تقویت سازه و استفاده از ملات ترمیمی پایه سیمانی به منظور ترمیم بتن نامرغوب به عنوان بهترین راهکار ترمیم سازه در نظر گرفته شد.