مقاوم سازی مجموعه مسکونی بنیاد مستضعفان (پروژه رز)
جولای 9, 2018
مقاوم سازی مجتمع تجاری معراج قشم
جولای 9, 2018

مقاوم سازی پروژه۱۶۰ واحدی جهرم

مجتمع ۱۶۰واحدی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم به دلیل ضعف مقاومت فشاری بتن توسط گروه سازه این شرکت تحت بررسی قرار گرفته و تقویت توسط الیاف کربن ۳۰۰ به عنوان راهکار اجرایی انتخاب شد.