مقاوم سازی پارکینگ طبقاتی نعلبندان گرگان
جولای 9, 2018
مقاوم سازی پاساژ پروانه دارآباد
جولای 9, 2018

مقاوم سازی مرکز فرهنگی شهر فین

مرکز فرهنگی شهر فین با تأمین اعتبار اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان و در ۸۰کیلومتری جاده بندرعباس – سیرجان در حال ساخت می باشد.