مقاوم سازی پروژه مسکونی شهر بابل
جولای 9, 2018
مقاوم سازی پروژه۱۶۰ واحدی جهرم
جولای 9, 2018

مقاوم سازی مجموعه مسکونی بنیاد مستضعفان (پروژه رز)

مجموعه مسکونی رز در منطقه غرب تهران و در بلوار فردوس واقع شده است. اسکلت بتنی این سازه به دلیل کرموشدگی بتن تحت عملیات ترمیم و تقویت قرار گرفت.