پروژه مقاوم سازی دال بتنی – سعادت آباد
اردیبهشت 19, 1397
پروژه مقاوم سازی دال بتنی – سعادت آباد
اردیبهشت 19, 1397

مقاوم سازی سقف وافل با لمینیت FRP- برج سرخرود

در سال های اخیر ایجاد دهانه های بزرگ به کمک انواع دال مجوف یا مشبک یا سقف های سبک با استفاده از گوی کروی و … ممکن شده است. خطاهای محاسباتی از جمله عدم کنترل خیز LONG TERM ،کاهش ضخامت سقف و کمبود میلگردگذاری در کنار عدم بکارگیری نیروی متخصص مجری و ناظر این نوع سقف بتنی، موجب نشست و ترک خوردگی می شود. در واقع نشست و ترک مویی در سقف وافل یکی از عمده ترین دلایل تقویت و مقاوم سازی وافل دک ها یا دال های مجوف می باشد. به دلیل کوچک بودن عرض پاشنه وافل،  استفاده از لمینیت کربنCFRP PLATE 1014 بهترین روش مقاومسازی وافل دک ها می باشد.