مقاوم سازی ساختمان استاندارد قشم
جولای 9, 2018
مقاوم سازی بلوک های آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
جولای 9, 2018

مقاوم سازی سالن برق تأسیسات پالایشگاه تهران

طی بازدید فنی به عمل آمده از سایت پالایشگاه تهران واقع در جنوب تهران و شناسایی معایب موجود ( پیدایش ترک های خمشی در تیر های عرضی واقع در تراز سقف ) و با توجه به اهمیت استراتژی و اقتصادی پروژه، مرمت و مقاوم سازی عناصر سازه ای معیوب به منظور حفظ استحکام سیستم سازه ای و ایجاد شرایط ایمن جهت ادامه بهربرداری از سایت مذکور امری اجتناب ناپذیر به شمار می آمد .لذا پس از انجام محاسبات لازم، تقویت توسط ۳ لایه الیاف کربن ۳۰۰ به عنوان طرح ایده آل در نظر گرفته شد.