تقویت سقف وافل با FRP-پروژه تجریش
اردیبهشت 19, 1397
تقویت بازشو با FRP- هتل مارینا قشم
اردیبهشت 19, 1397
تقویت بازشو با FRP- هتل مارینا قشم
اردیبهشت 19, 1397
تقویت سقف وافل با FRP-پروژه تجریش
اردیبهشت 19, 1397

مقاوم سازی تیر بتنی در برابر خیز غیر مجاز با نوار کربنی-خزرشهر

تابستان 1401 یکی از لوکس ترین ویلاهای شهرک خزرشهر واقع در مازندران به دلیل تغییر کاربری بام و افزایش بارمرده دچار نشست و ترک خمشی تیر شد. راهکار این شرکت تقویت خمشی مثبت و منفی تیر بتنی با استفاده از لمینیت FRP است. این لمینیت ها به اسامی دیگری از جمله CFRP PLATE یا CFRP LAMINATE یا ورق های کربنی یا نوار های اف آر پی کربنی هم گفته می شود.