مقاوم سازی تیر بتنی در برابر خیز غیر مجاز با نوار کربنی-خزرشهر
می 9, 2018
مقاوم سازی به دلیل تغییر کاربری-برج مایا قشم
می 9, 2018

تقویت سقف وافل با FRP-پروژه تجریش

در سال های اخیر ایجاد دهانه های بزرگ به کمک سقف های وافل در ایران بسیار متداول شده است. خطاهای طراحی از جمله کاهش ضخامت سقف و کمبود میلگرد در کنار عدم بکارگیری نیروی متخصص مجری این نوع سقف بتنی، موجب خیز و ترک خوردگی می شود. در واقع ترک در سقف وافل یکی از عمده ترین دلایل مقاوم سازی در این نوع سازه ها می باشد. به دلیل کوچک بودن عرض پاشنه وافل، استفاده از لمینیت کربن بهترین روش مقاومسازی وافل دک ها می باشد.