پروژه تاریخی لاله زار

منزل اتحاد نام ساختمانی با ارزش تاریخی متعلق به سازمان زیباسازی شهرداری تهران می باشد. مرمت، تقویت و بازسازی این ساختمان در سال۱۳۹۶در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. استفاده از الیاف شیشه GFRP به منظور افزایش شکل پذیری دیوارهای آجری باربر، به عنوان روش ما برای تقویت سازه موجود انتخاب شد.