مقاوم سازی پروژه بوستان پاسداران

با توجه به وضعیت موجود سازه و درخواست کارفرما مبنی بر اجرای سازه فولادی از تراز سوم به بعد ، اضافه کردن دیوار برشی به سازه موجود و تقویت توسط الیاف کربن به عنوان بهترین راهکار تقویت سازه و استفاده از ملات ترمیمی پایه سیمانی به منظور ترمیم بتن نامرغوب به عنوان بهترین راهکار ترمیم سازه در نظر گرفته شد.