مقاوم سازی پاساژ پروانه دارآباد

مجتمع تجاری پروانه ( اسم قدیم ) در میدان اصلی شهرک محلاتی در شمال اتوبان ارتش واقع شده است که به دلیل مشکلات موجود، توسط این شرکت مقاوم سازی شده است.