مقاوم سازی مجموعه مسکونی کوروش رزیدنت زعفرانیه

پروژه ساخت برج مسکونی ۲۲طبقه کوروش واقع در میدان آصف زعفرانیه به دلیل برخی از مشکلات مجوزهای شهرداری تهران بالغ بر ۲۰سال دچار توقف عملیات ساختمانی بوده است. این مجموعه پس از حل مشکلات قانونی، به دلیل قدیمی بودن آئین نامه های طراحی مورد آنالیز مجدد قرار گرفته و تعداد زیادی از مقاطع بتنی توسط الیاف کربن CFRP300 تحت تقویت قرار گرفته است.