معرفی شرکت

شركت بيكران سازان شمال در سال۱۳۸۷ با هدف بهبود و ارتقای سطح كيفي و كمي در زمينه بهسازي لرزه اي و مقاوم سازي سازه هاي موجود با فعاليت طرح و اجرا تأسيس گرديده است. در اين زمينه ضمن شناسايي و انجام مطالعات زيربنايي در بكارگيري تكنولو‍ژي های پيشرفته روز كه در بسياري از كشورهاي جهان نيز متداول مي باشد، دانش فني و تجربه قابل توجهي را كسب نموده است كه در اين راستا داراي بيشترين تجربه اجرايي در كشور به همراه كادر فني  مجرب مي باشد.

در ادامه استراتژي فوق الذكر اين شركت با تشكيل گروه هاي تخصصي و ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي و پشتيباني فني صاحبان تكنولو‍ژي، در گسترش آمادگي و فعاليت خود در زمينه اشاره شده كوشا بوده و اقدام نموده است.

محدوده فعاليت های بهسازی

محدوده فعاليت های بهسازی لرزه ای اين شركت شامل گروه های شهرسازي و معماري، ميراث فرهنگي، راه و ترابري، مهندسي آب، انرژي، پست و مخابرات، صنعت و نفت و گاز مي باشد.

با توجه به انجام پروژه هاي بهسازي لرزه اي، اين شركت داراي آمادگي در خصوص انجام بهسازي لرزه اي در رابطه با انواع سازه هاي موجود، تأسیسات زيربنايي، شريان هاي حياتي، بخش آب و فاضلاب و سامانه هاي آبرساني، بخش انرژي و تأسيسات نفت، گاز، پتروشيمي و خطوط انتقال و توزيع نيرو مي باشد.

مقدمه ای بر مقاوم سازی

ایران از نظر لرزه خیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطر پذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه های پرقدرت محسوب می شود. در سال های اخیر، به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با آسیب های جانی و مالی بسیار زیاد در نقطه ای از کشور رُخ داده است. در حال حاضر، ایران در صدر کشورهای لرزه خیر با تلفات جانی زیاد است. گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله های شدید بسیار دشوار است، اما با افزایش سطح اطلاعات در مورد لرزه خیزی کشور، آموزش همگانی و ترویج ایمنی، شناسایی و بررسی وضعیت آسیب پذیری ساختمان ها و ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی آنها، می توان تا حدمطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله های آتی را کاهش داد. در این راستا یکی از برنامه های در دست اقدام دولت برای کاهش خطر پذیری کشور در برابر زلزله، برنامه مطالعه و اجرای مقاوم سازی ساختمان های دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی کشور است. از بازخوردهای مهم این برنامه، لزوم حمایت از تولید و به کارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز و مصالح ساختمانی ویژه برای مقاوم سازی سازه های موجود و توسعه به کارگیری فنآوری های نوین است. در این راستا موفقیت در مقاوم سازی لرزه ای به عنوان جزیی از بهسازی لرزه ای منوط به آموزش افراد طراح و مجری، به فنون و مهارت های نوین مقاوم سازی است.
حرکت مستمر علم در عرصۀ مهندسی سازه و زلزله موجب شده است که شرکت بیکران سازان شمال در راستای نوسازی و بهسازی سازه های موجود در سال های اخیر از روش های نوین و مصالحی جدید بهره گیرد. در میان این نوآوری ها، FRP (مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف) از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان، FRP را باید مصالح ساختمانی هزارۀ سوم نامید. کامپوزیت FRP که ابتدا در صنایع هوا و فضا به کار برده شد، با داشتن ویژگی های ممتازی چون نسبت زیاد مقاومت به وزن، دوام در برابر خوردگی و سرعت و سهولت در حمل و نصب، دریچه ای نو پیش روی مهندسان عمران گشوده است. به گونه ای که امروزه سازه های متعددی در سرتاسر دنیا با استفاده از این مواد تقویت شده اند.

316_thum
559_thum
315_thum
200px-university_of_tehran_logo.svg_