شرکت مقاوم سازی بیکران سازان شمال

واردات عمده محصولات

مقاوم سازی بیکران سازان تلاشی ده ساله را به منظور ارتقاء و تثبیت جایگاه کشور در زمینه تقویت سازه های بتنی در سطح دنیا انجام داده است

سیستم های مقاوم سازی بیکران سازان

خدمات مقاوم سازی بیکران سازان در کشور تا بحال در ده ها شهر انجام شده است. ما بیش از ۱۴۰ پروژه ساختمانی، از شمال تا جنوب کشور همکاری داشته ایم که این شامل حداقل ۲۰ پروژه شاخص کشور میشود

کاربرد مقاوم سازی

خدمات و محصولات مقاوم سازی بیکران سازان ، در بسیاری از پروژه های تحت آزمایش و ارزیابی قرار گرفته است. این پروژه ها شامل ساختمان های تجاری ، مسکونی ، پل ها ، بنادر ، فرودگاه ها ، نیروگاه ها ، مخازن آب ، ساختمان های تاریخی و غیره میباشد.

برخی از پروژه های بیکران سازان

مقاوم سازی
photo_2017-07-15_04-06-13
پروژه فرهنگی تجاری آقای جابری انصاری
photo_2017-07-24_11-05-35-1